Patrycja Antoniak-Tęskna

Autorskie prawa w pracach projektowych – poradnik praktyczny, „Budownictwo i Prawo” 2019, nr 3;

Patrycja Antoniak-Tęskna

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska (wydawnictwa elektroniczne), LEX/el. 2019;

Patrycja Antoniak-Tęskna

Prawa autorskie do projektów branżowych i dokumentacji technicznej – zagadnienia praktyczne, „Budownictwo i Prawo” 2019, nr 1, s. 24-27

Patrycja Antoniak-Tęskna

Plagiat w architekturze, rozmowa w ramach audycji „OFF Czarek” w radiu TOK fm, 24 marca 2015

Jacek Mikołajonek (prawnik RMS do stycznia 2014 roku)

Umowa kompleksowa albo o zastępstwo inwestycyjne to kłopot z głowy, Rzeczpospolita z dn. 10 października 2012 r.

Jacek Mikołajonek (prawnik RMS do stycznia 2014 roku)

Od zakupu działki do wniosku o wydanie dziennika budowy, Rzeczpospolita z dn. 23 sierpnia 2012 r.

Patrycja Antoniak-Tęskna

O prawach autorskich z dr Patrycją Antoniak, rozmowa w ramach audycji „OFF Czarek” w radiu TOK fm, 3 czerwca 2014

Norbert Sawicki

Warto zawczasu przewidzieć źródła konfliktów, Puls Biznesu z dn. 22 maja 2014 r.

Jacek Mikołajonek (prawnik RMS do stycznia 2014 roku)

Od kontraktu na budynek firmy do zawieszenia na nim wiechy, Rzeczpospolita z dn. 15 lutego 2012 r.

Piotr Czerwiński

Jak i kiedy inwestor powinien odbierać roboty budowlane, Rzeczpospolita z dn. 10 grudnia 2012 r.

Patrycja Antoniak-Tęskna

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2012 (współautor)

Patrycja Antoniak-Tęskna

Ustawa o muzeach. Komentarz, Wolters Kluwer 2012

Patrycja Antoniak-Tęskna

Jak pisać uwagi do projektu planu, „Rzeczpospolita”, 21 grudnia 2011

Patrycja Antoniak-Tęskna

Przed wezwaniem do uzupełnienia wniosku organ musi najpierw przeprowadzić badanie projektu budowlanego, „Dziennik Gazeta Prawna”, 22 listopada 2011

Patrycja Antoniak-Tęskna

Wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym oraz przebudowa obiektu w kontekście praw autorskich do utworu architektonicznego (w:) M. Cherka, F. M. Elżanowski, M. Swora, K. A. Wąsowski (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Wolters Kluwer Polska 2010

Patrycja Antoniak-Tęskna

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2010 (współautor)

Jakub Mianowski

10 sposobów na zabezpieczenie interesów w umowie, Rzeczpospolita z dn. 23 lutego 2010 r.

Norbert Sawicki, Ferdinand Baggeroer

Bauean im Ausland- Anwendung von FIDIC – Verträgen bei Bauvorhaben In Polen, Erfolgreich bauen – Beiträge aus Baurecht, Baubetiebswesen und Baupraxis, Festschrift fűr Prof. Dr.-Ing Gerhard Iwan zum 60. Geburstag, Schriftenreihe Heft Nr. 3, Februar 2010

Patrycja Antoniak-Tęskna

Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu konserwatorskim, „Zabytki. Heritage”, styczeń 2009 (współautor)

Patrycja Antoniak-Tęskna

10 artykułów (w:) M. Cherka, F. Elżanowski, K. Wąsowski (red.), Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, Wolters Kluwer 2009 (współautor)

Norbert Sawicki, Krzysztof Rastawicki

Róg obfitości, czyli 10 rad, jaką spółkę wybrać, Rzeczpospolita z dn. 18 grudnia 2008 r.

Patrycja Antoniak-Tęskna

Konserwator zabytków jako regulator procesu inwestycyjnego, „Zabytki. Heritage”, grudzień 2008 (współautor)

Norbert Sawicki, Krzysztof Rastawicki

Nie tylko dla orłów Temidy, czyli 10 rad jak skutecznie prowadzić proces gospodarczy, Rzeczpospolita dn. 5 listopada 2008 r.

Norbert Sawicki, Krzysztof Rastawicki

Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, czyli 10 rad, jak odbierać pisma podatkowe, Rzeczpospolita z dn. 15 października 2008 r.

Norbert Sawicki, Anna Wróbel

Rozwiązywanie konfliktów w umowach FIDIC, część druga, Gazeta samorządu i administracji, nr 5, 17–30.03.2008

Norbert Sawicki, Anna Wróbel

Rozwiązywanie konfliktów w umowach FIDIC, część pierwsza, Gazeta samorządu i administracji, nr 5, 3–16.03.2008