Kontrakty handlowe

Asystujemy przy negocjacjach dotyczących wszelkiego rodzaju umów handlowych i proponujemy optymalne rozwiązania kontraktowe, zabezpieczające interesy klienta.

Nasze doświadczenie

Wieloletnia obsługa przy wszelkiego rodzaju umowach cywilnych, w szczególności sprzedaży towarów, dostawy, najmu i dzierżawy, zlecenia, umowy o dzieło, leasingu, umów agencyjnych i dystrybucyjnych. Umiejętność formułowania klauzul arbitrażowych.

Zobacz także
Prawo budowlane i prawo nieruchomości
Sprawy korporacyjne
Kontrakty handlowe
Spory sądowe i arbitraż
Prawo sportowe
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Windykacja należności
Prawo zamowień publicznych