Prawo budowlane i prawo nieruchomości

Podstawowym rodzajem świadczonych przez nas usług jest doradztwo prawne w związku z zagospodarowywaniem nieruchomości. Doradzamy przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych na wszystkich etapach inwestycji – od nabycia nieruchomości, poprzez etap projektowania, prac budowlanych aż do użytkowania budynku przez najemców. Służymy pomocą przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych i innych niezbędnych decyzji administracyjnych. Asystujemy przy negocjowaniu umów o roboty budowlane. Sporządzamy analizy prawne nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego, przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów, prowadzimy postępowania administracyjne i wieczysto-księgowe, w tym dotyczące zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości.

Nasze doświadczenie

Doradzaliśmy wykonawcom przy umowach o roboty budowlane dotyczących w szczególności:

  • centrum handlowego o wartości ponad 200 milionów PLN;
  • stadionu sportowego na Euro 2012;
  • licznych obiektów mieszkalnych o łącznej wartości przekraczającej 90 milionów PLN;
  • kilku hoteli o łącznej wartości przekraczającej 100 milionów PLN;
  • realizacji kilku obiektów infrastrukturalnych w ramach FIDIC red book (drogi, kąpieliska, system kanalizacji, analiza roszczeń, claim-management), o łącznej wartości roszczeń przekraczającej 200 milionów PLN.

Doradzaliśmy inwestorom m.in.:

  • w sprawie roszczeń podwykonawców z tytułu solidarnej odpowiedzialności przy budowie centrum handlowego;
  • przy realizacji obiektu infrastrukturalnego (komunikacja, transport) w ramach FIDIC red book, przy analizie roszczeń (claim-management) przekraczających 50 milionów PLN.

Pomagaliśmy pracowniom architektonicznym przy umowach o prace projektowe w dziedzinie infrastruktury (transport), centrum handlowego, stadionów i lotnisk. Obsługiwaliśmy jedną z największych hiszpańskich firm budowlanych w przetargu na budowę autostrad w Polsce.

Zobacz także
Prawo budowlane i prawo nieruchomości
Sprawy korporacyjne
Kontrakty handlowe
Spory sądowe i arbitraż
Prawo sportowe
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Windykacja należności
Prawo zamowień publicznych