Prawo ochrony danych osobowych

W ramach szeroko rozumianej ochrony danych osobowych współpracujący z nami prawnicy świadczą usługi prawne i doradcze „skrojone na miarę” – czyli dopasowane do potrzeb konkretnego klienta. W ramach świadczonego wsparcia naszym klientom wraz ze współpracującymi z nami doradcami możemy zaproponować:

  • wsparcie / outsourcing Inspektora Ochrony Danych
  • bieżące wsparcie w zakresie RODO, w tym wdrażanie RODO
  • dedykowany software do zarządzania procesami RODO
  • doradztwo prawne w zakresie incydentów bezpieczeństwa, naruszeń RODO i związanych z nimi sporów
  • doradztwo prawne w zakresie przepisów o cyberbezpieczeństwie
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony informacji gospodarczych i tajemnicy przedsiębiorstwa, zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • dedykowane szkolenia z następujących zagadnień: DPIA (OSOD) i analiza ryzyka, szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych, Szkolenia dla kadry zarządzającej z zakresu RODO, szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
Zobacz także
Prawo budowlane i prawo nieruchomości
Sprawy korporacyjne
Kontrakty handlowe
Spory sądowe i arbitraż
Prawo sportowe
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Windykacja należności
Prawo zamowień publicznych