Prawo pracy

Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, wspierając ich w zakresie wszelkich zagadnień związanych z szeroko pojętym prawem pracy. Pomagamy zarówno we wdrożeniu w przedsiębiorstwie wszelkich procedur zgodnych z przepisami prawa pracy, w szczególności wewnątrzzakładowych regulacji prawnych, których zadaniem będzie usprawnienie oraz ułatwienie działanie przedsiębiorstwa.

Nasi prawnicy świadczą skrojone na potrzeby naszych klientów usługi zapewniając pełne bezpieczeństwo prawne, ograniczając ryzyko ponoszone przez pracodawcę, w sytuacji kontroli lub sporu sądowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów na linii pracodawca pracownik, co w znacznej mierze ułatwia udzielanie  rzetelnych, kompetentnych i zindywidualizowanych porad, uwzględniając wszelkie aspekty danego zagadnienia i specyfikę problemu klienta, a także umożliwiające dostarczenie indywidualnie opracowanego rozwiązania, zapewniającego nie tylko pełne bezpieczeństwo prawne, ale także osiągnięcie założonych celów biznesowych. Zakres naszych usług obejmuje doradztwo i aktywne wsparcie naszych klientów w następujących obszarach:

  • opracowanie, weryfikacja oraz implementacja dokumentacji pracowniczej, w tym różnego rodzaju umów;
  • przygotowanie regulacji wewnątrzzakładowych;
  • delegowanie pracowników;
  • opracowanie, weryfikacja oraz implementacja dokumentacji z zakresu zbiorowego prawa pracy;
  • procesy restrukturyzacji zatrudnienia;
  • przygotowanie do oraz w trakcie postępowań spornych;
  • analiza i opracowanie audytów prawno-pracowniczych (due dilligance);
  • prowadzenie sporów pracowniczych.
Zobacz także
Prawo budowlane i prawo nieruchomości
Sprawy korporacyjne
Kontrakty handlowe
Spory sądowe i arbitraż
Prawo sportowe
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Windykacja należności
Prawo zamowień publicznych