Spory sądowe i arbitraż

Reprezentujemy klientów w sprawach spornych w arbitrażu i przed sądami powszechnymi. Pomagamy rozwiązywać sprawy w trybie mediacji i postępowania polubownego. Prowadzimy negocjacje mające na celu osiągnięcie ugody bez wszczynania postępowania sądowego. Występujemy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym a także polskimi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.

Nasze doświadczenie

Duże doświadczenie sądowe:

  • Wieloletnia praktyka w prowadzeniu sporów sądowych;
  • reprezentacja klientów, w szczególności polskich i zagranicznych inwestorów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi;

Duże doświadczenie w prowadzeniu mediacji. W szczególności:

  • mediacja w sprawie niezapłaconego wynagrodzenia o roboty budowlane o wartość ponad 3 miliony PLN;
  • mediacja w sprawie nierozliczonej umowy o roboty budowlane (infrastruktura), o wartości 30 milionów PLN.
Zobacz także
Prawo budowlane i prawo nieruchomości
Sprawy korporacyjne
Kontrakty handlowe
Spory sądowe i arbitraż
Prawo sportowe
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Windykacja należności
Prawo zamowień publicznych