Sprawy korporacyjne

Pomagamy tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia. Doradzamy przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek. Przygotowujemy analizy prawne spółek w celu identyfikacji ryzyka wiążącego się z daną transakcją. We współpracy z doradcami podatkowymi opracowujemy korzystne dla klienta modele prawno-podatkowe fuzji i podziału spółek.

Nasze doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze wiodących koncernów niemieckich, amerykańskich i holenderskich przy:

 • nabywaniu akcji największych polskich firm budowlanych;
 • nabyciu akcji jednej z głównych polskich spółek energetycznych;
 • prywatyzacji polskiego przemysłu cukrowego;
 • prywatyzacji polskiego przemysłu cementowego;
 • nabywaniu wielkoprzemysłowych chłodni spożywczych;
 • joint-venture z koncernem koreańskim w Polsce;
 • nabyciu terenów pod inwestycję typu green-field;
 • nabyciu odlewni żeliwa;
 • nabyciu akcji polskiej spółki produkującej filtry samochodowe;
 • prywatyzacji polskiego przemysłu spożywczego, w tym producentów masła i oleju spożywczego;
 • nabyciu największych w Polsce centrów handlowych – Galerii Mokotów i Złote Tarasy.
Zobacz także
Prawo budowlane i prawo nieruchomości
Sprawy korporacyjne
Kontrakty handlowe
Spory sądowe i arbitraż
Prawo sportowe
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Prawo ochrony danych osobowych
Windykacja należności
Prawo zamowień publicznych